Kamizelki w tej kategorii są środkami ochrony indywidualnej i są zgodne z normą PN-EN 17353:2021, typ B3 (Odzież ochronna, sprzęt o zwiększonej widzialności w sytuacjach o umiakowanym ryzyku, mający zastosowanie w ciemności)