Kamizelki w tej kategorii są środkami ochrony indywidualnej i są zgodne z normą PN-EN 1150:2001.

Tylko żółte taśmy odblaskowe zapewniają kamizelkom motocyklowym  zgodność z ww. normą, a tym samym umożliwiają posiadanie znaku CE.