PRODUKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W TEJ KATEGORII NIE SĄ ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I NIE ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZEŃSTWA W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU I RADY (UE) 2016/425  I NORM ZHARMONIZOWANYCH:  PN-EN ISO 20471:2013-07, PN-EN 1150:2001, PN-EN 13356:2004.