Od 20.04.2019r. owarning sign 30915 960 720bowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące środków ochrony indywidualnej - Rozporządzenie Parlamentu i Rady (EU) 2016/425, które uchyliło dyrektywę Rady 89/686/EWG.
 
Dokument ten w znaczący sposób zmienił podejście Unii Europejskiej do produktów zawierających elementy odblaskowe. Szczególnie dotyczy to odzieży, która została zakwalifikowana do ŚOI i musi tym samym posiadać znak CE. Ww. rozporządzenie nie dotyczy jedynie odzieży przeznaczonej do użytku prywatnego, z elementami odblaskowymi i fluorescencyjnymi, które mają funkcję estetyczną (dekoracyjną), dla której producent nie deklaruje funkcji ochronnej - odzież taka musi zawierać jasną, czytelną informację (OSTRZEŻENIE), że nie jest ŚOI i nie posiada funkcji ochronnych.
 
 
Wyłączone z zakresu Rozporządzenia 2016/425 są również gadżety odblaskowe (reklamowe) typu zawieszki do kluczy, smycze itd., które również powinny zawierać jasną, czytelną informację (OSTRZEŻENIE), że nie są ŚOI i nie posiadają funkcji ochronnych, a jedynie marketingowo-reklamowe, żeby móc je skutecznie odróżnić od akcesoriów zapewniających widzialność wg PN-EN 13356 (np. opaski odblaskowe, zawieszki odblaskowe, szelki i pasy odblaskowe itd.), które podlegają pod Rozporządzenie 2016/425 i są środkami ochrony indywidualnej, oznakowanymi znakiem CE!
 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno ŚOI (oznaczone CE), jak i produkty, które nimi nie są. Bardzo prosimy o dokładne zapoznawanie się z opisami produktów i przemyślane  zakupy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania i doradzą, jaki produkt będzie dla Państwa odpowiedni.
 
Wszystkie oferowane przez nas  ŚOI mają deklarację zgodności UE, potwierdzającą ich zgodność z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, którą można znaleźć przy opisie konkretnego wyrobu (deklaracja jest w formie pliku jpg obok zdjęć produktu).
 
Proszę pamiętać, że obowiązek ustalenia rodzaju środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na danym stanowisku pracy jest niezbędne, ciąży na pracodawcy (art. 2378 § 1 Kodeksu Pracy). Zgodnie z § 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650, ze zm.) pracodawca dokonując doboru środków powinien pamiętać by:
 
- były one odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodowały same z siebie zwiększonego zagrożenia,
 
- odpowiadały warunkom panującym na stanowisku pracy,
 
- uwzględniały wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
 
- były odpowiednio dopasowane do użytkownika po niezbędnym wyregulowaniu.